Szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych

 

Co osiągniesz dzięki temu szkoleniu? Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla osób wycofanych, nieśmiałych, niezaradnych oraz nadpobudliwych i agresywnych (z uwzględnieniem Zespołu Aspergera). Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg. Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć, oraz pracy indywidualnej wdrażającej do funkcjonowania w grupie.

 

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:

1.Trening Umiejętności Społecznych

- podstawowe założenia (wg Goldsteina),

- cele indywidualne i grupowe,

- rola terapeutów,

- podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników/czas trwania /częstotliwość sesji.

2. Dobór do grupy

- główne trudności przejawiane przez dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera),

- dostosowanie form terapii do potrzeb dzieci.

3. Organizacja zajęć

- umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS,

- plany zajęć - narzędzia do pracy z grupą,

- określenie systemów motywacyjnych,

- określenie zasad panujących na grupie oraz ich wprowadzenie i egzekwowanie,

- wyznaczenie celów indywidualnych i grupowych,

- współpraca z rodzicami/opiekunami uczestników,

- zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych,

- dostosowanie form pracy do specyfiki grupy.

 

Dzień drugi:

1.Praca w grupach mająca na celu

- dobór grupy,

- określenie celów i narzędzi pracy,

- określenie planu zajęć,

- opracowanie systemu motywacyjnego,

- określenie strategii postępowania w sytuacji wystąpienia zachowań trudnych.

 

Trener:  Krystyna Kowalska – Sokołowska - trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, trener ART.

 

Z refundacji skorzystać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 

Szczegółowe informacji i zapisy pod numerem: 572 222 050 oraz biuro@fundacjawnb.org.pl

  • Zaczynamy #NowyRozdział

    13/02/2021

    Rozpoczynamy rekrutację do programów wsparcia dla rodzin z Ełku i Gminy Ełk. W najbliższych miesiącach przeznaczymy ponad 2 mln zł na przeróżne działania i wydarzenia .

  • Idziemy na ferie 18 XII 2020 do 18 I 2021

    17/12/2020

    Czekamy na Was z nową energią i działaniami w nowym 2021 roku.