Sprowozdania za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 złożone zostało do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokument został podpisany elektronicznie (nie wymaga dodatkowych podpisów).

Sprawozdanie finansowe

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 złożone zostało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie merytoryczne

  • Zmiana adresu siedziby Fundacji

    13/03/2020

    Zmiana adresu siedziby Fundacji WNB.

  • Relacja ze spotkania ze Zbyszkiem Pawlakiem

    10/03/2020

    Zapraszamy na krótką relację ze spotkania.