Sprowozdania za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 złożone zostało do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokument został podpisany elektronicznie (nie wymaga dodatkowych podpisów).

Sprawozdanie finansowe

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 złożone zostało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie merytoryczne

  • Bezpłatna przestrzeń reklamowa dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych

    21/08/2020

    W centrum Ełku stanął 4 metrowy słup ogłoszeniowy.

  • Dnia 16 sierpnia (niedziela) odsłoniliśmy pomnik Alfreda Böhmera

    17/08/2020

    Pomnik Alfreda Böhmera odsłonięty