Sprowozdania za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 złożone zostało do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dokument został podpisany elektronicznie (nie wymaga dodatkowych podpisów).

Sprawozdanie finansowe

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 złożone zostało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie merytoryczne

  • Idziemy na ferie 18 XII 2020 do 18 I 2021

    17/12/2020

    Czekamy na Was z nową energią i działaniami w nowym 2021 roku.

  • Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

    02/12/2020

    Z wielką radością przekazujemy nowiny z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej!