Kurs on-line

Rozpoczynamy zapisy na kurs on-line "Opiekun osób niepełnosprawnych"

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w zawodzie opiekun osób niepełnosprawnych. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie niepełnosprawnej, która w tym zakresie wymaga pomocy innych osób. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, środowiskach i aktywnościach w celu podniesienia jakości ich życia.

Program kursu:

Dzień 1 – 24.04.2021 r.  10- godzin dydaktycznych

1. Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
2. Rola asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej.
3. Trudności z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne.
4. Organizacja czasu wolnego osoby niepełnosprawnej, rozpoznanie potrzeb i zainteresowań.
5. Przygotowanie posiłków.
6. Zaspokajanie potrzeb odżywiania.
7. Zaspokajanie potrzeb wydalania.

Dzień 2 – 25.04.2021 r. 10- godzin dydaktycznych

1. Diagnoza potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie rehabilitacji.
2. Rola asystenta w procesie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.
3. Utrzymanie czystości w otoczeniu podopiecznego.
4. Utrzymanie czystości skóry.
5. Utrzymanie czystości łóżka.
6. Wykonanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych.
7. Realizowanie zadań zaleconych przez lekarza.

Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3
i 4 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Cena szkolenia 300,00 zł brutto

Termin: kwiecień

Dodatkowe informacje oraz zapisy:
tel. 572 222 004
e-mail: biuro@fundacjawnb.org.pl

Zapisz się wypełniając poniższy formularz i prześlij go na adres: biuro@fundacjawnb.org.pl

Formularz zgłoszeniowy - Kurs Opiekun osób niepełnosprawnych

 

Rozpoczynamy zapisy na kurs on-line "Sekretarka medyczna"

Celem kursu jest zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi pacjenta w placówkach medycznych. Kierowanie pacjenta do odpowiednich lekarzy i placówek. Podczas kursu jak prowadzić dokumentację medyczną, przyjmować preparaty do badań oraz wydawać wyniki. Zdobędziesz wiedzę w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, gromadzenie oraz archiwizacji dokumentacji. Kurs obejmuje również elementy z zakresu promocji oraz edukacji zdrowotnej.

Program szkolenia:

I. Organizacja pracy w sekretariacie/rejestracji – 10 godz.
II. Profesjonalna Obsługa pacjenta –  godz. 4 godz.
III. Dokumentacja medyczna – 20 godz.
IV. Sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia/proces rozliczeń usług medycznych zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm Ustawa z  listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta czy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – 6 godz.
V. Teoretyczne podstawy edukacji i promocji zdrowia – 6 godz.
VI. Kultura i etyka zawodu – 4 godz.
VII. Pierwsza pomoc przedmedyczna – 5 godz.
VIII. Anatomia i fizjologia – 5 godz.

Po ukończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3
i 4 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

Cena szkolenia - 650,00 zł brutto

Termin: marzec - kwiecień 2021

Dodatkowe informacje oraz zapisy:
tel. 572 222 004
e-mail: biuro@fundacjawnb.org.pl

Zapisz się wypełniając poniższy formularz i prześlij go na adres: biuro@fundacjawnb.org.pl
Formularz zgłoszeniowy - Sekretarka medyczna
 

 

USŁUGI SZKOLENIOWE

Dostarczamy kompleksowych usług szkoleniowych dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Zakres kursów i szkoleń dotyczy przede wszystkim doskonalenia umiejętności zawodowych oraz podnoszenie kompetencji. Współpracujemy z doświadczonymi trenerami, którzy prowadzą zajęcia na najwyższym poziomie. Posiadamy Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0. oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie pod numerem 2.28/00101/2019.

Regulamin BUR

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Procedura reklamacji

Oferujemy szkolenia z zakresu:

marketingu i promocji   ♦ mediów i komunikacji                ♦ tworzenia sieci informatycznych

♦ budowania wizerunku marki oraz marki osobistej             ♦ kadr i HR   

♦ podnoszenia ogólnych kompetencji zawodowych               ♦ turystyki, krajoznawstwa i rekreacji

♦ analityki i optymalizacji serwisów internetowych               ♦wybranych obszarów medycznych

Aktualną ofertę szkoleniową znajdziesz tutaj: Baza Usług Rozwojowych

Skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej daje Ci możliwość zrefundowania kosztów wybranego szkolenia do 80% jego ceny. Możesz pozyskać refundację dla swojego przedsiębiorstwa nawet do wysokości 70 tys. złotych. By móc skorzystać z dofinansowania, musisz działać na rynku minimum 6 miesięcy, a swoją siedzibę bądź oddział mieć na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przygotujemy dla Ciebie wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania refundacji.

 

Szkolenia zamknięte

Ofertę tę kierujemy do przedsiębiorców, którzy lubią oferty idealnie dobrane do ich potrzeby. Podczas szkolenia zamkniętego trener dobiera metody pracy zgodne z  oczekiwaniami klienta. Program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb. Realizujemy szkolenia z wybranym przez Ciebie trenerem. Dostajesz tylko to, czego oczekujesz. Ty mówisz nam, jaki obszar Cię interesuje, a my przygotowujemy ofertę skrojoną na miarę Twoich potrzeb. Stawiamy na ścisłą współpracę z klientem.

Co daje Ci szkolenie zamknięte?

- dobór tematyki zgodny z Twoim zapotrzebowaniem,

- program dostosowany do Twoich oczekiwań,

- metody pracy oparte na doświadczeniach naszych trenerów,

- miejsce i czas najdogodniejsze dla Ciebie,

- konkretne rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa,

- wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia zamkniętego ustalane są z Tobą.

 

 

Szkolenie otwarte 

Szkolenia otwarte to konkretna propozycja skierowana do wielu odbiorców. Jego forma pozwala na wymianę doświadczeń nie tylko między trenerem i uczestnikami, ale również między samymi uczestnikami. Tematyka, czas i miejsce szkolenia jest Ci znane wcześniej. Możesz dopasować go do swoich możliwości czasowych i zasobów pracowniczych.

Co daje Ci szkolenie otwarte?

- dobór tematyki szkolenia według potrzeb,

- wymianę doświadczeń  trener-uczestnicy, uczestnicy-uczestnicy,

- nawiązanie nowych relacji biznesowych,

- poznanie rozwiązań innych przedsiębiorców w podobnych problemach,

- niższy koszt pozwalający przeszkolić większą liczbę pracowników,

- możliwość dostosowania pracy pod podany termin szkolenia.

 

Pamiętaj! Każde szkolenie otwarte może być szkoleniem zamkniętym dostosowanym do Twoich oczekiwań.

 

BEZPŁATNA PRZESTRZEŃ PROMOCYJNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W centrum Ełku, nieopodal kamienicy organizacji pozarządowych (Małeckich 3) stanął 4 metrowy słup ogłoszeniowy. Organizacje pozarządowe i PS  mogą całkowicie bezpłatnie umieszczać na nim swoje plakaty.
Aby powiesić plakat należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się poniżej.

Umieszczamy tylko plakaty formatu A2.
Zgłoszenia i plakaty przyjmujemy w biurze Fundacji.

Formularz zgłoszeniowy

 

POŻYCZKI UNIJNE na rozwój przedsiębiorczości i turystyki

https://www.darsa.pl/pozycz…/pozyczka-inwestycyjna-z-premia…
https://www.darsa.pl/pozyczki/pozyczki-na-rozwoj-turystyki

 

WARSZTATY KRAJOZNAWCZE I QUESTING

Usługi skierowane są do organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz firm działających w obszarze turystyki. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów, doświadczonych trenerów z branży turystycznej. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie z Questingu obejmuje jego historię, ewolucję oraz adaptację w różnych krainach geograficznych. Uczestnicy poznają metodologię questingu, zasady tworzenia własnoręcznych map, analizę miejsc dla potencjalnych questów. Questing jest związany z nowoczesnym postrzeganiem turystyki łączącym zabawę z emocjami, edukacją i zaangażowaniem.

 

PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE

Usługa prowadzona jest przez licencjonowanych przewodników turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Nasi przewodnicy i instruktorzy posiadają uprawnienia państwowe i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu imprez turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych.

 

RAGEBALL

Usługa polega na organizowaniu rozgrywek w Bubble Football, Bumper Ball, Zorbing, Archery Tag, Kregle Human Bowling. Posiadamy własny, wysokiej jakości sprzęt. Rozgrywki obsługuje nasz animator, który wytłumaczy jak używać sprzęt oraz na czym polegają zabawy. Jest to idealny produkt do zabaw integracyjnych oraz gier zespołowych.

 

 

WYNAJEM TOUR GUIDE

System Tour Guide ma na celu podwyższenie standardu obsługi uczestników  wycieczek i wizyt studyjnych. Jest to mobilny zestaw słuchawkowy, który umożliwia łatwe i komfortowe przekazywanie informacji przez jedną osobę większej grupie. Przeznaczony jest m.in. dla przewodników, pilotów wycieczek, prowadzących konferencje oraz tłumaczy.

 

 

 

 

  • Zaczynamy #NowyRozdział

    13/02/2021

    Rozpoczynamy rekrutację do programów wsparcia dla rodzin z Ełku i Gminy Ełk. W najbliższych miesiącach przeznaczymy ponad 2 mln zł na przeróżne działania i wydarzenia .

  • Idziemy na ferie 18 XII 2020 do 18 I 2021

    17/12/2020

    Czekamy na Was z nową energią i działaniami w nowym 2021 roku.