Nasze Działania

WARSZTATY MEDIALNE W PIGUŁCE

 

Dnia 25.03.2019r. odbyły się Warsztaty medialne w pigułce, które przeprowadziła Małgorzata Zbrożek - dziennikarka radia Olsztyn. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z podstawowymi terminami i komunikatami medialnymi, nabycie umiejętności rozróżniania rzetelnego przekazu medialnego oraz kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego poruszania się w świecie mediów. Poznali różnice pomiędzy komunikatem/informacją, opinią, perswazją, manipulacją. Dowiedzieli się również, że komunikaty medialne trudno jednoznacznie zakwalifikować wyłącznie jako informacyjne, opiniotwórcze, perswazyjne lub zmanipulowane.

Uczestnicy mieli okazje wcielić się w rolę dziennikarzy, reporterów.

       

 

 

 

POŻYCZKI UNIJNE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TURYSTYKI

 

Udzielamy pożyczek unijnych na rozwój przedsiębiorczości i turystyki.       

Miło nam poinformować, że wspólnie z Działdowska Agencja Rozwoju S.A.podpisaliśmy umowę współpracy, w ramach, której prowadzimy biuro dla subregionu ełckiego dwóch projektów "Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe" oraz "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka". Oba projekty dotyczą udzielania preferencyjnych pożyczek na rozwój przedsiębiorczości i turystyki.
Więcej informacji o nowych produktach w Naszej ofercie w linkach poniżej.

https://www.darsa.pl/pozycz…/pozyczka-inwestycyjna-z-premia…
https://www.darsa.pl/pozyczki/pozyczki-na-rozwoj-turystyki

          

 

 

DESIGN W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH

Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu realizuje projekt "Desing w działaniach społecznych". Jest on współfinansowany ze środków programu mikrodotacji "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III". W ramach działań projektowych ekipa wolontariuszy i pracowników fundacji odbyła 2 dniowe szkolenie z obsługi programu Corel Draw, który to został zakupiony w ramach przyznanej dotacji.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i wolontariuszy, co wiąże się z samodzielnym wykonaniem projektów plakatów, ulotek oraz innych materiałów graficznych.

   

 

BUSINESS MEET UP 2018

13 listopada 2018 Stowarzyszenie Adelfi zorganizowało w Parku Naukowo-Technologicznym spotkanie Business Meet Up 2018, którego partnerem była Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu.

Całość spotkania przebiegła w trzech rundach.

Konferencję otworzyła prezentacja Urszuli Podurgiel - Prezeski STOWARZYSZENIA ADELFI. Opowiedziała ona o co chodzi w ekonomii społecznej w wykładzie: Przedsiębiorczość jako współodpowiedzialność.

 

W pierwszej rundzie uczestniczyli:

Andrzej Wołyniec – szef zakładu PKD PORTA KMI POLAND O. w Suwałkach, który mówiło o sposobach rekrutacji i utrzymania pracownika w prezentacji: Praca szuka pracownika.

Katarzyna Bieleniewicz GALLUP CERTIFIED STRENGHTS COACH TALENTY – opowiedziała o tym, jak zwiększyć dochody firmy o 20% poprzez pracę na 34 talentach Gallupa.

Majka Lipiak z LEŻĘ I PRACUJĘ powiedziała o tym, jak trudno jest zmienić świat bez marketingu.

 

W drugiej rundzie udział wzięli:

Aneta Makowska – wiceprezeska STOWARZYSZENIA ADELFI, która mówiła o aktywizacji zawodowej i współpracy z biznesem.

Renata Szymańska – specjalistka ds. komunikacji marketingowej w PORTA KMI POLAND opowiedziała o tym, dlaczego firmy odpowiedzialne społecznie to poszukiwani pracodawcy dla pracowników generacji Y i Z.

 

Trzecia runda to panel dyskusyjny, w którym udział wzięli:

Dariusz Kizling – dyrektor biura LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA MAZURSKIE MORZE,

Hubert Górski – FUNDACJA WSPARCIA NAUKI I BIZNESU,

Roman Dawidowski – prezes DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU.

Uczestnicy dyskutowali o barierach rozwoju MŚP oraz o pieniądzach i możliwościach na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwoju dla istniejących przedsiębiorstw.

Fot. Stowarzyszenie Adelfi

POZNAJ MIASTO Z PRZEWODNIKIEM

W czasie realizacji projektu zorganizowano 10 spacerów z wykwalifikowanym przewodnikiem turystycznym Hubertem Górskim, w którym udział wzięło 170 osób. Projekt został skierowany do turystów przebywających na terenie Ełku, jak również do mieszkańców. Celem była popularyzacja krajoznawstwa oraz wiedzy o mieście i regionie wśród mieszkańców miasta i turystów.

Rezultatem projektu było zwiększenie oferty turystycznej dostępnej w mieście w okresie wakacyjnym. Umożliwiło to 170 osobom zwiększenie wiedzy oraz poznanie historii i walorów Ełku. Udział w spacerach mieszkańców Ełku przyczynił się do wzmocnienia poczucia tożsamości i przywiązania do rodzinnych stron. Dodatkowym rezultatem było zintegrowanie różnych grup mieszkańców Ełku oraz turystów odwiedzających miasto. Zwiększenie zaangażowania lokalnych przewodników turystycznych zwiększyło świadomość wśród mieszkańców, turystów, organizatorów turystyki oraz osób pracujących w branżach około turystycznych o możliwości korzystania z usług lokalnych przewodników. Podniesiono jakość obsługi uczestników imprez turystycznych realizowanych w mieście poprzez wykorzystanie nowych narzędzi nagłaśniających. Zakupiono system tour guide, który będzie nieodpłatnie udostępniany m.in. ełckim przewodnikom również po zakończeniu projektu.

   

 

POZNAJ GMINĘ Z PRZEWODNIKIEM

W ramach projektu Poznaj Gminę z Przewodnikiem współfinansowanego z programu Działaj Lokalnie Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu zorganizowała szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w turystyce dla 10 liderów, które poprowadziła Pani Monika Kemicer. Szkolenie odbyło się 20 lipca 2018 roku. Celem kursu było zdobycie umiejętności i praktycznego przygotowania do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej według najnowszych wytycznych ERC 2015 (Europejskiej Rady Resuscytacji). Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę.

   

Zorganizowano również rajdy rowerowe po okolicznych miejscowościach, w których uczestniczyli zarówno dzieci jak i dorośli. Celem rajdów było promowanie aktywnego stylu życia, poznanie historii okolicznych miejscowości oraz walorów krajoznawczych Ziemi Ełckiej.

   

 

 

 

  • Poznaj Miasto z Przewodnikiem po raz drugi!

    08/08/2019

    Projekt "Poznaj Miasto z Przewodnikiem po raz drugi!" to cykl spacerów z wykwalifikowanym przewodnikiem turystycznym.

  • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej w Ełku

    01/07/2019

    30 czerwca 2019 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej byłych mieszkańców miasta wyznania mojżeszowego.